Mipa 2K HS LÖSER

Mipa 2K HS LÖSER

1 Ltr

Mipa 2K διαλυτικό σβησίματος είναι ένα ειδικό μίγμα διαλυτών που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση της σκόνης ψεκασμού σε μικροεπισκευές

Αναλογία ανάμιξης χρησιμοποιήστε max 4% προσθήκη στο χρώμα

Share this product