ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ART & COLORS

H εταιρεία ART AND COLORS P.C ιδρύθηκε με σκοπό την διακίνηση επαγγελματικών χημικών προϊόντων.

Βασικό αντικείμενό της είναι η εισαγωγή και εμπορία προϊόντων επαναβαφής οχημάτων και προΪόντων βαφής βιομηχανικών ειδών της Γερμανικής εταιρείας MIPA SE της οποίας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα .

Για την υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών των συνεργατών της η ART AND COLORS P.C εξασφάλισε και τη διάθεση υλικών και εργαλείων συναφών με την επαναβαφή και επισκευή των αυτοκινήτων όπως, αναλώσιμα υλικά φανοποιείων κ.ά

Προϊόντα