Mipa 2K HS KLARLACK C85

Mipa 2K HS KLARLACK C85

1 Ltr | 5 Lt

Ακρυλικό βερνίκι υψηλών στερεών και υψηλής γυαλάδας. Εξαιρετική αντοχή σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες, και ακόμη σε μηχανολογικές και χημικές κοπώσεις.

Κατανάλωση: 6–8m2/l. Αναλογία ανάμιξης 2:1 κατά όγκο με σκληρυντή ΗS. Αραίωση 15-20% Mipa 2K Διαλυτικό. Ιξώδες ψεκασμού στους 20°C, 18 – 20 s 4 mm DIN. Εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής 1,4 mm, πίεση 4-5 bar και 1-2 χέρια πλήρης επίστρωσης. Διάρκεια ζωής μίγματος: 4-6 ώρες στους 20ºC. Πάχος επίστρωσης 40-50 μm. Χρόνος εξαέρωσης 5-10 λεπτά μεταξύ διαδοχικών επιστρώσεων. Στεγνώνει σε 30 λεπτά στους 20°C.

Share this product